Home Home Home
         Audit > Legislatie


Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern

H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

ORDIN 683 din 11.06.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii

O.M.F.P. nr. 252/2004, pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului

ORDIN nr. 659 din 8 iunie 2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare


Norme metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern în cadrul ministerului sănătăţii

OSGG 400/2015

OSGG-200-2016-modificare-si-completare-OSGG-400-2015

OSGG-201-2016 - Norme met SCIM
Copyright © 2010 - Ministerul Sănătății. Toate drepturile rezervate